Nông nghiệp bền vững

Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp trong suốt 25 năm qua. Sự tăng trưởng này đã giúp Việt Nam nổi lên như một nhà xuất khẩu hàng đầu về thực phẩm nông nghiệp và đưa Việt Nam vào danh sách 5 nhà xuất khẩu hàng đầu về thủy sản, gạo, cà phê, chè, hạt điều, … Tuy nhiên, việc xử dụng và xử lý không hiệu quả chất thải trong sản xuất và tiêu thụ cao các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. GreenHub nghiên cứu, phát triển thúc đẩy các phương thức sản xuất nông nghiệp và tạo sinh kế bền vững bằng cách cung cấp các tài liệu đồnng thời đào tạo phát triển kinh doanh, hỗ trợ kết nối nông dân với hợp tác xã và chuyên môn kỹ thuật quốc gia và các nguồn lực.

24 Tháng Mười Một, 2018

EFD – Oxfam

Tên dự án: Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp vì sự phát triển – Pha 2: Dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh […]