Quản lý chất thải

Với hơn 30 triệu tấn chất thải được tạo ra hàng năm, đồng thời Việt Nam là 1 trong 5 nước xả rác thải nhựa lớn nhất thế giới. Trong số tất cả rác thải phát sinh ở Việt Nam, chỉ có 10% được thu hồi để tái chế hoặc tái sử dụng, bao gồm các mặt hàng như giấy, kim loại, thủy tinh, cao su, và một số chất dẻo. Chất thải nhựa thải ra biển gây ra thiệt hại trị giá 13 tỷ USD hàng năm cho các cộng đồng, thủy sản, vận tải biển và du lịch. Ô nhiêm rác thải là nguyên nhân gây nên các vấn đề sức khoẻ, kinh tế và môi trường. Những nỗ lực quản lý rác thải của GreenHub tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và tác động gây thay đổi hành vi của họ thúc đẩy cho việc giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải, giám sát rác thải biển. Ngoài ra, GreenHub cũng tổ chức thực hiện các Chiến dịch làm sạch bờ biển để thu hút sự tham gia của cộng đồng.

24 Tháng Mười Một, 2018

Không Khí Sạch, Thành Phố Xanh – USAID

Tên dự án: Không khí Sạch – Thành phố Xanh Địa điểm: Quận Ba Đình, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thời gian: 12 tháng (11/2017-11/2018) Ô […]
24 Tháng Mười Một, 2018

PAN – Quỹ toàn cầu Coca-Cola

Tên dự án: Hỗ trợ Mạng lưới hành động về Rác thải nhựa” và Kết nối các bên liên quan cho thực hiện 3R (Tiết giảm […]
24 Tháng Mười Một, 2018

Vịnh Xanh – USAID

Tên dự án: Hướng đến các thành phố kiểu mẫu về quản lý rác thải ở khu vực ven biển phía bắc Việt Nam Địa điểm: […]
24 Tháng Mười Một, 2018

Nghiên cứu CSIRO

Tên dự án: “Khảo sát rác thải biển toàn cầu”. Địa điểm: Vietnam. Thời gian: 24 tháng (2017 – 2019). Rác thải biển, đặc biệt là […]