Internal News

6 March, 2019

[GreenHub] THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN HÀNH CHÍNH – KẾ TOÁN

 THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN Vị trí: Trợ lý kế toán ► T.O.R chi tiết: http://bit.ly/TNV_HanhchinhKetoan Bạn thích làm việc trong môi trường phi chính […]
26 February, 2019

[GreenHub] Tuyển Dụng Tư vấn Cung cấp Dịch vụ Ứng dụng CNTT trong Quản lý chất lượng & Truy xuất nguồn gốc

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) Tư vấn kỹ thuật cho GreenHub nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp thiết lập và áp dụng hệ thống công nghệ giám […]
26 February, 2019

[GreenHub] Tuyển Dụng Chuyên gia Tư vấn Kỹ Thuật về PGS

Dự án: “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vì sự phát triển – Pha 2 Thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự tác […]
25 February, 2019

GreenHub/Clean Air Green Cities