Internal News

26 February, 2019

[GreenHub] Tuyển Dụng Tư vấn Cung cấp Dịch vụ Ứng dụng CNTT trong Quản lý chất lượng & Truy xuất nguồn gốc

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) Tư vấn kỹ thuật cho GreenHub nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp thiết lập và áp dụng hệ thống công nghệ giám […]
26 February, 2019

[GreenHub] Tuyển Dụng Chuyên gia Tư vấn Kỹ Thuật về PGS

Dự án: “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vì sự phát triển – Pha 2 Thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự tác […]
25 February, 2019

GreenHub/Clean Air Green Cities

22 February, 2019

GreenHub/Không khí sạch, Thành phố xanh: Những con số nổi bật

Theo khảo sát, hiện nay trên địa bàn Hà Nội đang có xấp xỉ 55.000 bếp than tổ ong đang được sử dụng, tập trung chủ […]