Chiến dịch “Our ocean is not home for plastic”

Chiến dịch “Our ocean is not home for plastic” do GreenHub thực hiện trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy nỗ lực giảm thiểu nhựa đại dương tại Việt Nam” được tài trợ bởi Ocean Conservancy.

Mục tiêu của dự án là tạo ra các hiệu ứng thay đổi hành vi theo hướng giảm phát thải chất thải nhựa từ nguồn vào đại dương thông qua các hoạt động truyền thông, hướng đến hỗ trợ công tác truyền thông và triển khai Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa biển đến năm 2030 (NAP) tại Phú Yên.

Chiến dịch được thực hiện tại 04 huyện, thị xã, thành phố ven biển tỉnh Phú Yên với sự tham gia của hàng trăm tỉnh nguyện viên, thanh niên Phú Yên.