24 Tháng Mười Một, 2018

Không Khí Sạch, Thành Phố Xanh – USAID

Tên dự án: Không khí Sạch – Thành phố Xanh Địa điểm: Quận Ba Đình, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thời gian: 12 tháng (11/2017-11/2018) Ô […]
24 Tháng Mười Một, 2018

PAN – Quỹ toàn cầu Coca-Cola

Tên dự án: Hỗ trợ Mạng lưới hành động về Rác thải nhựa” và Kết nối các bên liên quan cho thực hiện 3R (Tiết giảm […]
24 Tháng Mười Một, 2018

Vịnh Xanh – USAID

Tên dự án: Hướng đến các thành phố kiểu mẫu về quản lý rác thải ở khu vực ven biển phía bắc Việt Nam Địa điểm: […]
24 Tháng Mười Một, 2018

Nghiên cứu CSIRO

Tên dự án: “Khảo sát rác thải biển toàn cầu”. Địa điểm: Vietnam. Thời gian: 24 tháng (2017 – 2019). Rác thải biển, đặc biệt là […]