24 Tháng Mười Một, 2018

EFD – Oxfam

Tên dự án: Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp vì sự phát triển – Pha 2: Dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh […]
24 Tháng Mười Một, 2018

CEPF

GreenHub: “Green Bays” Project Title: “Moving Toward Model Cities for Waste Management in Coastal Northeast Vietnam”. Location: Ha Long Bay, Ha Long city – Quang Ninh […]