Tin tức trung tâm

25 Tháng Ba, 2020

Lời cảm ơn dành cho những người bạn Úc

Bạn đã bao giờ cảm thấy thế giới tưởng rộng lớn, xa lạ nhưng thật ra rất gần gũi? Nước Úc tưởng xa xôi mà hóa […]
2 Tháng Ba, 2020

[Tuyển dụng] Quản lý dự án

GreenHub là một tổ chức Khoa học và Công nghệ của Việt Nam thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA). […]
27 Tháng Hai, 2020

Cơ hội nhận Học bổng Bán phần Khóa học Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Permaculture Design Course 1 (PDC01)

“Thực hành permaculture không bắt buộc bạn phải từ bỏ những gì bạn đang có, nó chỉ đòi hỏi bạn chấp nhận tự nhiên như nó […]
24 Tháng Hai, 2020

GreenHub chuyển địa điểm văn phòng

Sau một thời gian, các dự án, hoạt động của GreenHub ngày càng mở rộng, đòi hỏi một môi trường làm việc với cơ sở vật […]