Tin tức trung tâm

11 Tháng Tám, 2018

GreenHub/Dự án CEPF: Tham vấn xây dựng kế hoạch bảo tồn thiên nhiên địa phương

 Trong hai ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2018,  GreenHub đã có buổi làm việc với ông Hoàng Văn Thập – Giám đốc Vườn Quốc […]
4 Tháng Tám, 2018

GreenHub/Dự án CEPF: Tham vấn Chiến lược Phát triển và Thúc đẩy Hợp tác

Chiều ngày 3/8/2018 vừa qua, GreenHub đã tổ chức buổi họp tham vấn Chiến lược phát triển của tổ chức đến 2030 và kế hoach hành […]
28 Tháng Sáu, 2018

GreenHub/Dự án Greenbays: Kiểm toán rác thải – Công cụ đắc lực trong quản lý rác thải Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2018, GreenHub đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về tình hình sử dụng vật […]
20 Tháng Sáu, 2018

GreenHub/Dự án Vịnh Xanh: Kiểm toán rác thải – Công cụ đắc lực trong quản lý rác thải Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn cầu bởi tác động to lớn của nó đến con […]