Tin tức trung tâm

1 Tháng Tư, 2020

Tài liệu Khử trùng trong môi trường có khả năng bị ô nhiễm SARS-CoV-2

Tổng quan về khả năng sinh tổn của SARS-CoV-2 ngoài môi trường. Gần đây đã nhiều nghiên cứu đánh giá sự sống sót của SARS-CoV-2 trên […]
30 Tháng Ba, 2020

GREENHUB KỂ VỀ NHỮNG CHIẾC LÁ XANH – PHẦN 2

Cây muốn tốt thì gốc rễ phải khỏe. Trong phần cuối này, chúng mình xin phép chia sẻ về gốc rễ tinh hoa của GreenHub – […]
30 Tháng Ba, 2020

GREENHUB KỂ VỀ NHỮNG CHIẾC LÁ XANH – PHẦN 1

Những chiếc lá ngày hôm nay, chúng mình có thể gọi vui là những chiếc lá nơi tiền tuyến – nhóm các Dự án và Truyền […]
25 Tháng Ba, 2020

Lời cảm ơn dành cho những người bạn Úc

Bạn đã bao giờ cảm thấy thế giới tưởng rộng lớn, xa lạ nhưng thật ra rất gần gũi? Nước Úc tưởng xa xôi mà hóa […]