Tin tức trung tâm

1 Tháng Mười, 2019

Bước đầu tiên trong việc tạo ra thay đổi là nhận thức

Bạn sẽ không bao giờ quá trẻ để bắt đầu học về “sống có trách nhiệm”. Bằng việc dạy dỗ cho các em nhỏ về tầm […]
24 Tháng Chín, 2019

Cuộc thi hùng biện về môi trường “Greentalk- tiếng nói từ thiên nhiên”

Cuộc thi hùng biện về môi trường “Greentalk- tiếng nói từ thiên nhiên” ra đời bắt nguồn từ cảm hứng với những chia sẻ về môi […]
23 Tháng Chín, 2019

Dự án PAN/GreenTalk – Tiếng nói từ thiên nhiên

Với mong muốn thúc đẩy nhận thức của toàn xã hội, với nòng cốt là lực lượng thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi […]
1 Tháng Tám, 2019

[GreenHub] Tuyển dụng Cán bộ Truyền thông

GreenHub đang tìm kiếm ứng viên phù hợp dành cho vị trí Cán bộ truyền thông. Các bạn có kinh nghiệm làm truyền thông, khả năng, […]