Tin tức trung tâm

23 Tháng Chín, 2019

Dự án PAN/GreenTalk – Tiếng nói từ thiên nhiên

Với mong muốn thúc đẩy nhận thức của toàn xã hội, với nòng cốt là lực lượng thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi […]
1 Tháng Tám, 2019

[GreenHub] Tuyển dụng Cán bộ Truyền thông

GreenHub đang tìm kiếm ứng viên phù hợp dành cho vị trí Cán bộ truyền thông. Các bạn có kinh nghiệm làm truyền thông, khả năng, […]
30 Tháng Bảy, 2019

[GreenHub] Tuyển dụng Cán bộ Dự án

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Vị trí: Cán bộ Dự án – Địa điểm làm việc: VP Hà Nội, Văn phòng và vùng dự án […]
29 Tháng Năm, 2019

Tổng quan Chương trình Khảo sát Ô nhiễm Rác thải nhựa Toàn cầu CSIRO 2019

Trong giai đoạn 2017 – 2019, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) đã và đang phối hợp với […]