Tin tức trung tâm

1 Tháng Mười Hai, 2018

GreenHub/Dự án PAN: Tập huấn nâng cao năng lực cho Hội Phụ nữ trong công tác xây dựng kế hoạch chiến lược giảm thiểu rác thải sinh hoạt và đồ nhựa dùng một lần tại Thành phố Hạ Long .

Từ các hoạt động kiểm toán rác thải hộ gia đình, tại phố Hạ Long cho thấy lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường […]
22 Tháng Mười Một, 2018

GreenHub/Dự án CAGC: Những con số nổi bật sau chuỗi hoạt động Giảm thiểu Bếp than tổ ong

Cùng nhìn lại toàn bộ kết quả của hành trình Chuỗi hoạt động “Loại bỏ bếp than tổ ong nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí […]
20 Tháng Mười Một, 2018

GreenHub/Dự án CAGC: Vòng đời của 55.000 bếp than tổ ong trước khi khai tử

Hà Nội còn khoảng hơn 50.000 bếp than tổ ong muốn ‘khai tử’ đến năm 2020, nhưng đó cũng là một lượng rác thải khổng lồ. […]
30 Tháng Mười, 2018

GreenHub/Dự án Vịnh Xanh: Tập huấn ủ rác hữu cơ – giải pháp hữu ích hỗ trợ giảm và tái sử dụng rác thải cho các hộ gia đình tại Thành phố Hạ Long

Từ các hoạt động kiểm toán rác thải hộ gia đình, tại tại phố Hạ Long, lượng rác hữu cơ thu được chiếm tỷ trọng lớn […]