Hiệu quả năng lượng

Chính phủ tiếp tục cam kết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng ở cả cung và cầu trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ hiệu quả năng lượng còn chậm. Việc sử dụng năng lượng tái tạo là rất cần thiết để đạt được những thay đổi cần thiết để chuyển sang quỹ đạo phát triển phát thải thấp và bền vững hơn góp phần vào sự thịnh vượng và giảm nghèo ở Việt Nam.

Công việc của GreenHub tập trung vào việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo sử dụng phụ phẩm nông nghiệp như vỏ mùn cưa, lõi ngô và trấu, như một dạng năng lượng. Việc tạo ra thanh gỗ nén để thay thế cho than đá hoặc lâm sản thô là nguồn nhiên liệu nhằm mục đích sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên sẵn có và giảm phát thải khí nhà kính từ sản xuất nông nghiệp.