Permaculture

9 Tháng Chín, 2020

Năng lượng trong permaculture – Phần 2: Canh tác theo hướng permaculture giảm thiểu biến đổi khí hậu

“Làm thế nào để chuyển hóa 950 triệu đến 1,1 tỷ mẫu đất nông nghiệp đang bị hư hỏng và suy thoái hiện nay thành có […]
25 Tháng Tám, 2020

Năng lượng trong Permaculture – Phần 1: Lưu trữ và tuần hoàn năng lượng

“Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ […]
12 Tháng Năm, 2020

ĂN UỐNG BỀN VỮNG: ÁP DỤNG PERMACULTURE ĐỂ CẢI THIỆN CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG

Các nguyên tắc permaculture giống như một ống kính thiết kế mà qua ống kính đó ta có thể áp dụng lên bất cứ điều gì. […]
16 Tháng Tư, 2020

5 cách đơn giản tránh lãng phí thực phẩm

Thức ăn, nhu yếu phẩm giúp chúng ta luôn có đủ năng lượng để sinh sống, phát triển và hoạt động đang bị lãng phí một […]