Thí điểm Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong Quản lý rác thải tại xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

Dự án:
Thí điểm Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong Quản lý rác thải tại xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng
Địa bàn dự án:
xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng
Thời gian:
Tháng 8/2023 – Tháng 12/2024
Nhà tài trợ:
Công ty TNHH đóng tàu Damen Sông Cấm (Công ty Damen Sông Cấm)
Đơn vị thực hiện:
- Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub)
- Công ty TNHH đóng tàu Damen Sông Cấm (Công ty Damen Sông Cấm)
- Uỷ ban Nhân dân xã Lâm Động (UBND xã Lâm Động)

Nhằm mục tiêu giảm lượng rác thải ra bãi chôn lấp hoặc rò rỉ ra môi trường thông qua hợp tác công tư trong quản lý rác thải tại xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng, dự án được thiết kế với 4 hợp phần như sau:

- Hợp phần 1: Xây dựng Cơ sở dữ liệu và tạo dựng nền tảng Hợp tác trong quản lý rác thải, là cơ sở hỗ trợ cơ chế quản lý rác thải hiện tại và tương lai.

- Hợp phần 2: Tăng cường nhận thức, năng lực và thay đổi hành vi của cộng đồng dân cư xã Lâm Động về quản lý rác thải và thực hành không rác.

- Hợp phần 3: Nâng cao hiệu quả quản lý rác thải thông qua kết nối chuỗi phân loại, thu gom rác và các mô hình thí điểm kinh tế tuần hoàn.

- Hợp phần 4: Đánh giá mô hình thí điểm và tài liệu hóa, chia sẻ bài học kinh nghiệm và chuyển giao kết quả.

11 Tháng Ba, 2024

Bản tin quý 4/2023 Dự án Damen

Link Bản tin quý 4/2023: https://greenhub.org.vn/…/Ban-tin-quy-4-2023-du-an… GreenHub xin gửi đến mọi người thông tin về hoạt động và những bước tiến mới nhất của dự án […]
11 Tháng Ba, 2024

Tập huấn: Nhựa và Sức khoẻ – Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) đã phối hợp với UBND xã Lâm Động và Công ty TNHH Damen Sông Cấm, tổ chức buổi […]
23 Tháng Một, 2024

Hội thảo chia sẻ kết quả và kế hoạch thực hiện năm 2024 dự án “Thí điểm Mô hình Kinh tế Tuần hoàn trong Quản lý Rác thải tại xã Lâm Động”

Ngày 20/12/2023, Hội thảo Chia sẻ Kết quả Khảo sát và Kế hoạch thực hiện năm 2024 Dự án “Thí điểm Mô hình Kinh tế Tuần […]
13 Tháng Mười Một, 2023

Khảo sát đầu vào dự án tại xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

Từ ngày 30/10 đến 5/11/2023 vừa qua, GreenHub đã tổ chức Hoạt động Khảo sát đầu vào dự án “Thí điểm mô hình Kinh tế Tuần […]
17 Tháng Mười, 2023

Khởi động Dự án Thí điểm Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong Quản lý rác thải tại xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

Ngày 23 tháng 09 năm 2023, Công ty TNHH đóng tàu Damen Sông Cấm (DSCS) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) […]