Bảo tồn thiên nhiên

Việt Nam có hệ sinh thái phong phú, các khu vực đa dạng sinh học trọng điểm và các “Điểm nóng sinh học” đã được thế giới công nhận với mạng lưới gồm hơn 150 khu bảo tồn, 30 vườn quốc gia, 9 khu dự trữ sinh quyển và 8 di sản thiên nhiên thế giới. Hơn nữa, Việt Nam cũng triển khai nhiều dự án và cam kết về bảo tồn thiên nhiên, ví dụ như riêng trong năm 2019 đã có 5 nghị định mới của chính phủ về bảo vệ động vật hoang dã. Tuy nhiên, cảnh quan thiên nhiên và động vật hoang dã ở nước ta vẫn đối mặt với những hiểm họa ngày càng tăng.

Các hoạt động của GreenHub tập trung vào cải thiện các vấn đề môi trường và hướng tới con người, đồng thời luôn chú trọng lồng ghép các hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trong từng dự án. Chúng tôi kết nối các hoạt động về quản lý chất thải với cải thiện sinh kế trong nông nghiệp và du lịch, nhằm đảm bảo rằng sự phát triển không tạo tác động xấu tới đa dạng sinh học. Thông qua các hoạt động cộng đồng, giáo dục môi trường, trao quyền cho thanh niên và lan tỏa thông điệp truyền thông, chúng tôi tiếp tục nêu bật tầm quan trọng của phục hồi thiên nhiên tới sức khỏe, môi trường và phát triển kinh tế. Điều này là nền tảng trong tất cả các dự án chúng tôi đã, đang và sẽ triển khai, và là trọng tâm của tất cả những gì chúng tôi hướng đến.

24 Tháng Mười Một, 2018

CEPF

GreenHub: “Green Bays” Project Title: “Moving Toward Model Cities for Waste Management in Coastal Northeast Vietnam”. Location: Ha Long Bay, Ha Long city – Quang Ninh […]