Skip links

Bảo tồn thiên nhiên

Cùng hành động vì một Việt Nam Xanh

Việt Nam có hệ sinh thái phong phú, các khu vực đa dạng sinh học trọng điểm và các “Điểm nóng sinh học” đã được thế giới công nhận với mạng lưới gồm hơn 150 khu bảo tồn, 30 vườn quốc gia, 9 khu dự trữ sinh quyển và 8 di sản thiên nhiên thế giới. Tại điểm nóng Indo-Burma, Việt Nam có 116 Vùng Đa dạng sinh học trọng điểm (KBA), trong đó có 10 điểm nóng đa dạng sinh học hàng đầu thế giới về mức độ không thể thay thế và nằm trong top 5 về mức độ bị đe doạ. Mặc dù vẫn tiếp tục có các sáng kiến của chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và quan hệ đối tác tiến bộ với khu vực tư nhân, các thách thức về phục hồi và bảo tồn thiên nhiên vẫn còn rất lớn trong bối cảnh hiện nay.

Các hoạt động của GreenHub tập trung vào cải thiện các vấn đề môi trường và hướng tới con người, đồng thời luôn chú trọng lồng ghép các hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trong từng dự án. Thông qua các hoạt động cộng đồng, giáo dục môi trường, trao quyền cho thanh niên và lan tỏa thông điệp truyền thông, GreenHub tiếp tục nêu bật tầm quan trọng của phục hồi thiên nhiên tới sức khỏe, môi trường và phát triển kinh tế.

Explore
Drag