Skip links

Ấn phẩm

Cùng hành động vì một Việt Nam Xanh

2020
Chương trình Đánh giá và Giám sát rác thải nhựa các vùng bờ biển tại Việt Nam
Tải về
2020
Dự án Vịnh Xanh: Hướng đến các thành phố kiểu mẫu về quản lý rác thải tại vùng ven biển Đông Bắc Việt Nam
Tải về
2020
Đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng vật liệu nổi thân thiện với môi trường trong nuôi trồng thủy sản và một số đề xuất lồng ghép vào chính sách giảm thiểu rác thải nhựa
Tải về
2021
Truyền thông & Giáo dục Môi trường về CTR sinh hoạt tại tỉnh Phú Yên
Tải về
2021
KTRT tại một số địa phương Việt Nam & đề xuất giải pháp
Tải về
2020
Đánh giá chất thải rắn và kiểm toán nhãn Hướng dẫn thực hành - Quyển 1
Tải về
2020
Các công nghệ ủ sinh học xử lý chất thải rắn hữu cơ
Tải về
2020
Hướng dẫn quy trình sản xuất enzym sinh thái
Tải về
2018
Chương trình hạn chế sử dụng bếp than tổ ong
Tải về
2018
Bếp Than Khó Thở, Bếp Xanh An Toàn
Tải về
2022
Tài liệu Hệ thống đảm bảo chất lượng có sự tham gia PGS - Bản tóm tắt
Tải về
2022
PGS - Hệ thống đảm bảo chất lượng có sự tham gia
Tải về
2021
Quy trình Hỗ trợ Phát triển KT-XH & Giảm nghèo đa chiều vùng DTTS & miền núi
Tải về
2021
Gieo niềm tin, gặt mùa vàng
Tải về
2020
Biến thách thức COVID-19 thành cơ hội
Tải về
2020
Quản lý chất lượng nội bộ có sự tham gia (PGS) - Tạo dựng niềm tin, Xây dựng thương hiệu Việt
Tải về
2020
Giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng có sự tham gia (PGS)
Tải về

Chưa có ấn phẩm Tiếng Việt. Xin hãy đổi ngôn ngữ. Có thể có ấn phẩm Tiếng Anh.

Explore
Drag