Skip links

Khảo sát đầu vào dự án tại xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

Từ ngày 30/10 đến 5/11/2023 vừa qua, GreenHub đã tổ chức Hoạt động Khảo sát đầu vào dự án “Thí điểm mô hình Kinh tế Tuần hoàn trong quản lý rác thải tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”. Khảo sát này có vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp tất cả các bên liên quan có được bức tranh tổng thể về hiện trạng hệ thống quản lý rác thải tại xã Lâm Động và là cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp với nhu cầu địa phương trong tương lai.🌿

Trong chuyến khảo sát, đoàn khảo sát của GreenHub đã:

🔍 Khảo sát Đường đi của rác: Đội ngũ của GreenHub đã khảo sát toàn bộ các tuyến đường thu gom và vận chuyển rác từ các nguồn thải trên địa bàn xã tới điểm tập kết rác

🏫Khảo sát Nhận thức – Thái độ – Hành vi (KAP): khảo sát KAP được thực hiện với 200 hộ gia đình tại toàn bộ 4 thôn của xã Lâm Động giúp xác định nhận thức – thái độ – hành vi của người dân địa phương với vấn đề rác thải, phân loại rác và môi trường.

Phỏng vấn sâu: Phỏng vấn sâu được thực hiện với đại diện các bên liên quan giúp khảo sát có được những thông tin tổng quát và số liệu đầy đủ hơn trên nhiều góc độ và vị trí khác nhau trong chuỗi quản lý rác thải tại xã Lâm Động.

📊 Kiểm Đếm Rác: GreenHub đã tiến hành kiểm đếm thành phần và khối lượng rác thải tại các nguồn rác chính, bao gồm điểm tập kết rác, UBND xã, trường học, chợ, trạm xá và 20 hộ gia đình.

GreenHub xin cảm ơn Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm và UBND xã Lâm Động, cùng tất cả các thành viên đã tham gia và hỗ trợ chúng tôi trong hành trình xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải bền vững tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

🌟 Hãy cùng nhau tiếp tục xây dựng một tương lai xanh – mỗi bước đi nhỏ của chúng ta đều mang lại ý nghĩa lớn lao đối với tương lai của hành tinh này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng GreenHub! 💚🌏

Explore
Drag