Lĩnh vực hoạt động

GreenHub ra đời với mong muốn thúc đẩy quản lý chất thải, tài nguyên thiên nhiên và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam. Cùng với các đối tác, GreenHub tham gia các hoạt động truyền thông và vận động chính sách phát triển và tăng trưởng xanh của Việt Nam. Bên cạnh đó các chủ đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, giảm nghèo được lồng ghép xuyên suốt trong các hoạt động của GreenHub.

Chúng tôi tác động đến sự thay đổi trong các lĩnh vực sau:

Quản lý chất thải

Với hơn 30 triệu tấn chất thải được tạo ra hàng năm, đồng thời Việt Nam là 1 trong 5 nước xả rác thải nhựa lớn nhất thế giới...

Hiệu quả năng lượng

Chính phủ tiếp tục cam kết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng ở cả cung và cầu trong sản xuất nông nghiệp...

Nông nghiệp bền vững

Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp trong suốt 25 năm qua...

Bảo tồn thiên nhiên

Việt Nam đang trong tiến trình phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP cao đã tạo ra những lợi ích kinh tế to lớn nhưng nó cũng tạo ra nhiều thách thức đáng kể ...