Skip links

Lĩnh vực hoạt động

Join the fight for Green Earth

4 lĩnh vực tác động của GreenHub

GreenHub ra đời với mong muốn thúc đẩy quản lý chất thải, tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp bền vững ở Việt Nam.

Cùng với các đối tác, GreenHub tham gia các hoạt động truyền thông và vận động chính sách phát triển và tăng trưởng xanh của Việt Nam. Bên cạnh đó các chủ đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, giảm nghèo được lồng ghép xuyên suốt trong các hoạt động của GreenHub.

Chúng tôi tác động đến sự thay đổi trong các lĩnh vực sau:

Ô nhiễm nhựa &
rác thải biển

Sự tăng trưởng mạnh về kinh tế, quá trình đô thị hoá và thay đổi lối sống ở Việt Nam đã dẫn tới khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn quốc...

Tìm hiểu

Không
rác thải

Cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và quá trình đô thị hoá, lượng chất thải rắn phát sinh của Việt Nam tăng đều đặn với tốc độ hàng năm khoảng 10%...

Tìm hiểu

Kinh doanh bao trùm &
Nông nghiệp bền vững

Ngành nông nghiệp Việt Nam đóng góp nhiều mặt cho nền kinh tế quốc dân, không chỉ cung cấp thực phẩm mà còn cung cấp việc làm...

Tìm hiểu

Bảo tồn
thiên nhiên

Việt Nam có hệ sinh thái phong phú, các khu vực đa dạng sinh học trọng điểm và các “Điểm nóng sinh học” đã được thế giới công nhận...

Tìm hiểu
Explore
Drag