Skip links

Không Khí Sạch, Thành Phố Xanh – USAID

Tên dự án:

Không khí Sạch – Thành phố Xanh
Địa điểm:
Quận Ba Đình, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời gian:
12 tháng (11/2017-11/2018)

Ô nhiễm không khí đã trở thành mối quan ngại của những người dân tại các đô thị lớn của Việt Nam bởi những tác động của nó đến sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Dự án Không khí sạch – Thành phố xanh được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn), Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh GreenHub phối hợp cùng Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội.

Dự án hướng đến giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe tại thành phố Hà Nội thông qua huy động mạng lưới các đối tác địa phương (bao gồm thanh niên, các trường học, các cộng đồng, tổ chức xã hội và dân sự, doanh nghiệp và chính quyền) để vận động chính sách và cùng hành động vì một bầu không khí trong lành hơn.

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh GreenHub với vai trò là một trong ba đối tác chính của dự án có trách nhiệm thúc đẩy các sáng kiến về quản lý chất thải và công nghệ năng lượng của thanh thiếu niên và phụ nữ có liên quan đến công nghệ xử lý rác thải và biến rác thải thành năng lượng: Cách làm hiện tại (sử dụng năng lượng than để chế biến thực phẩm, chăn nuôi lợn và nấu ăn hàng ngày trong bếp nấu ăn truyền thống và nồi hơi nhỏ tại các làng nghề) tại Hà Nội cũng gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng, lượng khí thải carbon không cần thiết và tác động đến sức khoẻ, đặc biệt đối với phụ nữ nghèo, người sử dụng bếp trực tiếp. GreenHub giới thiệu các lựa chọn an toàn hơn và ít phát thải hơn và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để giúp tăng trưởng kinh doanh, cải tiến và áp dụng công nghệ. Các sáng kiến của phụ nữ và thanh thiếu niên sẽ được đặc biệt khuyến khích và cuối cùng quyền sở hữu sẽ được chuyển giao cho cộng đồng địa phương.

Các hoạt động:

Website: https://khisachtroixanh.com/

Explore
Drag