Giới thiệu chung

Việt Nam đang phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trung bình 5 - 6% hàng năm trong hơn 10 năm. Những thay đổi này tạo ra lợi ích kinh tế nhưng cũng làm tăng mối đe dọa về môi trường. Các sáng lập viên Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) hướng đến phát triển một tổ chức khoa học công nghê tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển Xanh, thực hành lối sống Xanh. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng đối tác phát triển, các bên liên quan và cộng đồng để tạo ra các thay đổi cho phát triển Xanh tại Việt Nam. GreenHub đã xây dựng được lòng tin đối với nhà tài trợ, đối tác và cộng đồng để được định vị là trong lĩnh vực thực hành về môi trường dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và phát triển bền vững.

Chúng tôi là ai?

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA); Số ĐK: A-1555 cấp bởi Bộ Khoa học & Công nghệ. GreenHub được chính thức thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 2016; bởi nhóm sáng lập viên cùng chí hướng và nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực và vận động chính sách.

Tầm nhìn

Vì sự phát triển xanh của Việt Nam

Sứ mệnh

Phát triển và hỗ trợ thực hiện các thực hành tốt đã được kiểm chứng hiệu quả; Hướng tới lối sống xanh, sản xuất xanh và bảo tồn thiên nhiên.

Giá trị cốt lõi

Chính trực; Tôn trọng; Minh bạch; Hợp tác.
Hiệu quả năng lượng

Chính phủ tiếp tục cam kết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng ở cả cung và cầu trong sản xuất nông nghiệp...

Quản lý chất thải

Với hơn 30 triệu tấn chất thải được tạo ra hàng năm, đồng thời Việt Nam là 1 trong 5 nước xả rác thải nhựa lớn nhất thế giới...

Nông nghiệp bền vững

Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp trong suốt 25 năm qua...

Bảo tồn thiên nhiên

Việt Nam đang trong tiến trình phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP cao đã tạo ra những lợi ích kinh tế to lớn nhưng nó cũng tạo ra nhiều thách thức đáng kể ...