Skip links

Giới thiệu chung

Cùng hành động vì một Việt Nam Xanh

Chúng tôi là ai?

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA); Số ĐK: A-1555 cấp bởi Bộ Khoa học & Công nghệ (MOST). GreenHub được chính thức thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 2016; bởi nhóm sáng lập viên cùng chí hướng và nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực và vận động chính sách.

Triết lý

Con người và tự nhiên là sự gắn kết hữu cơ. Bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ sự sống của con người. Một cá nhân, một tổ chức, một cộng đồng hay một đất nước muốn phát triển bền vững cần liên kết, hợp tác và kiến tạo cuộc sống thuận theo và hoà hợp tự nhiên.

Sứ mệnh

GreenHub tạo dựng nền tảng, kết nối cộng đồng và nguồn lực để thực hành lối sống xanh, sản xuất xanh và bảo tồn thiên nhiên

Tầm nhìn

Vì sự phát triển xanh của Việt Nam

Giá trị cốt lõi

7 giá trị cốt lõi mà GreenHub hướng đến

Tôn

Tôn trọng quy luật tự nhiên, cân bằng sinh thái, đa dạng cá nhân, văn hóa.

Chính

Hành xử dựa trên sự công bằng, chính trực, minh bạch.

Chất

Chất mộc mạc, tận tâm, cống hiến hết mình để đạt được chất lượng cao nhất trong công việc.

Chuyên

Hành động dựa trên chuyên môn sâu, đề cao tính chuyên nghiệp.

Mới

Sáng tạo, năng động, chủ động đổi mới để linh hoạt, thích ứng với thay đổi ngoại cảnh.

Hợp

Hợp lực để liên kết, hội tụ sức mạnh, hợp tác để phát triển và lan tỏa giá trị, hòa hợp để cân bằng lợi ích môi trường và giá trị cộng đồng.

Bền

GreenHub thúc đẩy phát triển bền vững và đề cao tính bền bỉ. Bền vững trong cân bằng quyền lợi các bên. Bền bỉ trong những hành động nhỏ có tính chiến lược và hướng tới mục tiêu chung.

Lĩnh vực hoạt động

GreenHub - 4 lĩnh vực hoạt động chính

Ô nhiễm nhựa &
rác thải biển

Sự tăng trưởng mạnh về kinh tế, quá trình đô thị hoá và thay đổi lối sống ở Việt Nam đã dẫn tới khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn quốc...

xem thêm

Không
rác thải

Cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và quá trình đô thị hoá, lượng chất thải rắn phát sinh của Việt Nam tăng đều đặn với tốc độ hàng năm khoảng 10%...

xem thêm

Kinh doanh bao trùm &
Nông nghiệp bền vững

Ngành nông nghiệp Việt Nam đóng góp nhiều mặt cho nền kinh tế quốc dân, không chỉ cung cấp thực phẩm mà còn cung cấp việc làm...

xem thêm

Bảo tồn
thiên nhiên

Việt Nam có hệ sinh thái phong phú, các khu vực đa dạng sinh học trọng điểm và các “Điểm nóng sinh học” đã được thế giới công nhận...

xem thêm
Explore
Drag