Skip links

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN CHO GÓI CÔNG VIỆC TRUYỀN THÔNG

#GreenRecruitment

Link JD: https://bit.ly/3fmbMW7

Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương (LSPP)” (2020 – 2023) của GreenHub nằm trong chương trình “Các hoạt động địa phương Việt Nam vì sức khỏe môi trường” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, với mục tiêu giảm ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các hành động địa phương, huy động sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng và cá nhân, tập trung vào: Nhận thức về vấn đề sức khỏe môi trường; Các vấn đề địa phương và thông tin, dữ liệu tại địa phương để vận động chính sách; Chính sách; Các sáng kiến kinh doanh liên quan; Truyền thông (kết hợp phương pháp truyền thống và hiện đại).

Hiện nay, Dự án cần tuyển tư vấn cho gói công việc truyền thông, thời gian triển khai từ 01/2023 – 05/2023.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sáng tạo ý tưởng và thực thi các hoạt động truyền thông cho 4 địa bàn trong dự án, bao gồm:

Tổ chức sự kiện ra mắt và các hoạt động truyền thông nhân dịp ra mắt nền tảng số của Dự án;

Thực hiện video tổng kết dự án.

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

– Đối với cá nhân/nhóm tư vấn: CVs, đề xuất hoạt động kèm ngân sách chi tiết có chữ ký của người thực hiện/đại diện nhóm tư vấn.

– Đối với tổ chức: Hồ sơ năng lực, giấy phép đăng ký kinh doanh, đề xuất hoạt động kèm ngân sách chi tiết có dấu đỏ.

KHUNG THỜI GIAN:

– Thời hạn nhận hồ sơ từ 01/11 – 15/11/2022

– Thời hạn duyệt hồ sơ, trao đổi thảo luận (nếu có): 16 – 23/11/2022

– Thời hạn thông báo kết quả: 23 – 30/11/2022

Để ứng tuyển, vui lòng gửi hồ sơ về email [email protected]

(Người tiếp nhận: Phạm Phương Nhi – Trợ lý Chương trình)

—-

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh – GreenHub

Cùng hành động vì một Việt Nam xanh

Mail: [email protected]

Web: www.greenhub.org.vn

Explore
Drag