Phát triển và hỗ trợ thực hiện các thực hành tốt đã được kiểm chứng hiệu quả; Hướng tới lối sống xanh, sản xuất xanh và bảo tồn thiên nhiên.

Những kết quả

48418852_406951553183212_6515167643719172096_n
19

Địa bàn hoạt động Tỉnh/Thành phố

49012523_2384380164923080_5502766581295349760_n
5200

Người trực tiếp tham gia hoạt động

48414314_608698519567449_3527940300766969856_n
161

Đối tác và Mạng lưới kết nối

49184607_310340643021583_5007068535759831040_n
60000

Cân rác thải biển được thu gom/tái sử dụng/tái chế

GreenHub - 4 năm Hành động vì 1 Việt Nam Xanh