Skip links

Buổi họp chính thức đầu tiên của Mạng lưới Nhựa & Sức khỏe

Với mong muốn lan toả và kết nối các bên liên quan cùng hành động vì nhựa và sức khoẻ, ngày 13/8 vừa qua, buổi họp chính thức đầu tiên của Mạng lưới Nhựa & Sức khoẻ (PHA Network) đã diễn ra trên nền tảng online cùng sự tham gia của đại diện các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, doanh nghiệp đang hoạt động liên quan tới nhựa và sức khoẻ.

Buổi họp đã cập nhật chính thức số lượng thành viên tham gia mạng lưới, thống nhất cơ chế hoạt động và chia sẻ các hành động có thể hợp lực để lan toả và tác động sâu rộng, mạnh mẽ hơn. Đồng thời, đưa ra các sáng kiến, ý tưởng có thể hợp tác trong thời gian tới nhằm giảm rác nhựa và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Buổi họp sẽ bao gồm 2 nội dung chính:

  • Quy chế hoạt động của mạng lưới
  • Các bên trình bày, thảo luận, góp ý kiến. Trình bày kế hoạch triển khai của các bên -> Các hoạt động nào có thể kết hợp.

Trong buổi họp, các bên tham gia đã có rất nhiều ý kiến, quan điểm nhằm củng cố, hỗ trợ mạng lưới ngày càng vững chắc, hoàn chỉnh.

Ý tưởng Thành viên sáng lập (Founder) được chị Kim Thúy Ngọc (Tổ chức ISPONRE) được đề đạt tại buổi họp. Do mạng lưới ban đầu cần được hoàn chỉnh, nên vai trò của các Thành viên Sáng lập cực kỳ quan trọng, nhằm vận động các thành viên khác, và có sự đóng góp về nguồn lực, công sức để đảm bảo mạng lưới có thể vận hành. Tuy nhiên, tiêu chí để trở thành Founders là chưa cụ thể.

Bổ sung thêm về ý tưởng thành lập Thành viên Sáng lập, anh Nguyễn Đức Vinh (Tổ chức STG) cho rằng tiêu chí Đồng thiết kế hoạt động là một trong những tiêu chí quan trọng của Founders, và cần bổ sung thêm các yếu tố cốt lõi khác. Hơn nữa, do mô hình mạng lưới là mạng lưới mở và có thể tiếp tục mở rộng, anh Vinh cũng mong muốn các bên thực hiện đóng góp về nhân lực vá sáng kiến.

Anh Thắng có ý tưởng về mạng lưới sẽ có 5 Tổ chức chuyên môn tương ứng với 5 lĩnh vực, bao gồm: Vận động chính sách, Sức khỏe Nhựa gây ra cho Sức khỏe, Cơ sở Dữ liệu, Kỹ thuật và các sáng kiến địa phương. Bổ sung thêm cho ý tưởng này, chị Trần Hồng Điệp (tổ chức VSF) nêu ra rằng trong năm thứ nhất, Mạng lưới cần có một dự án chung, cùng thực hiện và gây quỹ nhằm thúc đẩy truyền thông và xây dựng cơ sở dữ liệu. Mục đích của hoạt động này nằm duy trì các nhóm lĩnh vực, chuyên môn, tránh tình trạng các nhóm chỉ còn cái tên.

Đồng tình với ý kiến của chị Điệp, chị Đoàn Thu Trang (Tổ chức SHI 360) nhấn mạnh về vai trò của chính phủ trong mạng lưới để tạo và duy trì tính bền vững, nhất là vai trò của Đại diện Bộ Y tế và cần có sự tham gia của Cơ quan Quản lý Nhà nước.

Về vai trò của Nhà nước, đặc biệt ở đây là Bộ Y tế, anh Phạm Đức Phúc cũng đồng ý việc vai trò của Bộ Y tế là chưa rõ ràng. Anh Phúc cũng đã nêu ra vấn đề về Cục Quản lý của Bộ Y tế rằng đây không phải lĩnh vực của họ nên không biết hướng tham gia như thế nào, vì thế cần có quản lý cao cấp hơn (Quốc hội) để gắn kết. Ngoài ra, anh Phúc cũng nhận thấy điểm mạnh về mặt truyền thông của Bộ Y tế với hệ thống từ Trung ương đến địa phương, nhưng chưa có sự hợp tác, gắn kết, trao đổi thông tin với nhau.

Explore
Drag