Bản Tin QuýBản tin GreenHub Quý 1 năm 2023Bản tin GreenHub Quý 1 năm 2023:

GreenHub rất vui mừng chia sẻ những thông tin mới nhất về hoạt động của chúng tôi trong quý đầu tiên năm 2023. Với sự hỗ trợ và đóng góp từ các nhà tài trợ, đối tác, và bạn bè, chúng tôi đã có những bước tiến vững vàng trong Quý đầu năm 2023. Chúng tôi mong rằng bản tin này sẽ cung cấp cho các nhà tài trợ, đối tác và bạn bè của chúng tôi những thông tin mới nhất về hoạt động của GreenHub, cũng như khuyến khích sự hợp tác để đạt được những mục tiêu chung trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn!