Skip links

Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ

Ô nhiễm nhựa và rác thải biển

Mô tả

Dự án:Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ
Địa bàn:Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: 5/2022 - 12/2023
Nhà tài trợ:The Coca-Cola Foundation

Thực hiện

Đơn vị thực hiện:Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub)
Đối tác đồng triển khai:Uỷ ban Nhân dân Huyện Cần Giờ

Chi tiết

Dự án thúc đẩy sự hợp tác của người tiêu dùng, doanh nghiệp tái chế và chính quyền địa phương để thí điểm cách tiếp cận mới và sáng tạo của Mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa đồng thời cung cấp thông tin phản hồi để hỗ trợ các chính sách phù hợp cấp quốc gia.

Hợp phần 1:Đánh giá thực trạng rác thải nhựa tại địa phương
Hợp phần 2:Thiết kế giải pháp, mô hình kinh tế tuần hoàn và tăng cường năng lực các bên liên quan cho triển khai mô hình
Hợp phần 3:Truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và quảng bá doanh nghiệp tái chế nhựa
Explore
Drag