Skip links

Phú Yên Zero Waste – PSF

Không rác thải

Mô tả

Tên dự án:Xây dựng phong trào không rác thải thông qua các tỉnh duyên hải
Chiến lược:Thí điểm xây dựng mô hình không rác thải tại các tỉnh ven biển và vùng lân cận
Địa điểm:Cát Bà (Hải Phòng), Phú Yên
Thời gian:3 năm (2019 - 2021)
Explore
Drag