Skip links

Giảm phao xốp và giám sát, thu gom, phân loại rác nhựa tại các Khu bảo tồn biển được đưa vào mục tiêu trong Kế Hoạch Hành Động ngành Thủy Sản năm 2020 – 2030

Ngày 05/02/2021 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020 – 2030.

Đáng chú ý trong Kế hoạch có mục tiêu giảm 30% sử dụng phao xốp trong nuôi biển đến năm 2025 và 50% đến năm 2030 và hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Kế hoạch hành động Quốc gia về Quản lý Rác thải nhựa đại dương được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào 4/12/2019 là “100% khu bảo tồn biển xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức thu gom, phân loại rác thải nhựa đến năm 2025”.

GreenHub đóng góp cho quá trình xây dựng và cung cấp ý kiến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc triển khai các dự án và hoạt động về quản lý chất thải hiệu quả, dự án Vịnh Xanh – GreenBays thực hiện 2018-2020 và chương trình Giám sát ô nhiễm nhựa bãi biển dọc 11 khu bảo tồn biển Việt Nam.

Thông qua dự án GreenBays, thay thế rác xốp với các hoạt động Nuôi trồng thuỷ sản lồng bè, nguồn xốp gây ô nhiễm ở Quần đảo Cát Bà và Vịnh Hạ Long thông qua nghiên cứu và thí điểm các giải pháp thân thiện môi trường cho vấn đề rác phao xốp trong các công trình nổi ở các khu nuôi thuỷ sản lồng bè. Cộng đồng tại khu vực dự án sẽ được đào tạo và hỗ trợ thực hiện các biện pháp giảm thiểu và quản lý rác thải tốt nhất.

Chương trình Giám sát rác thải biển tại 11 KBTB, xây dựng năng lực cho đối tác đánh giá và thực hiện chương trình giám sát rác thải nhựa rò rỉ xác định top 10 rác nhựa gây ô nhiễm và từ đó các KBTB đưa ra kiến nghị để lồng ghép vào quản lý hiệu quả Khu bảo tồn biển. Chương trình tiếp tục được thực hiện với sự đồng hành của GreenHub, IUCN và WWF để cùng hỗ trợ quá trình triển khai Kế hoạch hành động Giảm thiểu rác thải nhựa trong Ngành Thuỷ sản đến 2025.

Từ số liệu của khảo sát, đánh giá ô nhiễm rác thải rò rỉ tại bãi biển và Khu bảo tồn biển, top 05 rác nhựa tìm thấy nhiều nhất luôn có các ngư cụ rác xốp và lưới. Chúng tôi kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức, viện nghiên cứu đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong triển khai Kế hoạch hành động.

Explore
Drag