Skip links

Tuyển dụng Tình nguyện viên Chương trình khảo sát rác thải nhựa tại Quảng Nam – Huế

Chúng mình đang tìm kiếm tình nguyện viên cho chương trình khảo sát rác thải nhựa tại Quảng Nam – Huế

Chương trình tại Quảng Nam

Chương trình tại Huế

1. Địa điểm: Quảng Nam và Huế

2 Thời gian:

  • Quảng Nam: 27 – 29/11/2020 (thời gian có thể thay đổi do thời tiết hoặc các vấn đề khách quan khác)
  • Huế: 02 – 04/12/2020 (thời gian có thể thay đổi do thời tiết hoặc các vấn đề khách quan khác)

3. Số lượng tình nguyện viên: 6 bạn tại Quảng Nam và 6 bạn tại Huế

4. Điều kiện tham gia chương trình
o TNV là người có sức khoẻ và thể lực tốt vì công việc yêu cầu di chuyển nhiều và cường độ công việc cao
o Có trách nhiệm với công việc
o Có khả năng làm việc nhóm
o Làm theo sự chỉ dẫn và phân công của cán bộ GreenHub
o TNV cần tham gia đủ cả 3 ngày khảo sát

5. Quyền lợi của TNV:
o TNV sẽ được trợ cấp 200.000 VND/ ngày làm việc (đã bao gồm bữa trưa)
o TNV sẽ được nhận chứng nhận của GreenHub trong dự án của World Bank
o Xe đưa đón
o Các dụng cụ làm việc, đồ bảo hộ (găng tay, ủng) và nước uống sẽ được
cung cấp bởi GreenHub


❗ Lưu ý cho TNV tham gia chương trình
o Mặc quần áo thoải mái dễ vận động
o Mang mũ, chai nước dùng nhiều lần và áo mưa

Đăng ký tham gia tại link: https://forms.gle/Qxav4Nd6uj6HHfqT6

Thời hạn nhận đăng ký:

  • TNV tại Quảng Nam: 12h trưa ngày 25 tháng 11 năm 2020
  • TNV tại Huế: 12h trưa ngày 29 tháng 11 năm 2020

GreenHub sẽ chỉ liên hệ với những bạn phù hợp với các điều kiện của chương trình.

Explore
Drag