Skip links

Vì sông Mê Kông không rác – Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các chợ Nổi ở Cần Thơ – một hướng đi xanh

Với mong muốn góp phần giảm lượng rác thải xuống sông Cần Thơ và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân thông qua mô hình kinh tế tuần hoàn, dự án “Vì sông Mê Kông không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ” đã được Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) triển khai tại Cần Thơ từ tháng 3/2022, với sự tài trợ của Công ty DOW Chemical Việt Nam. Sau 8 tháng chính thức hoạt động, dự án đã góp phần thúc đẩy quá trình thu gom, phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải, hạn chế tác động tiêu cực của rác đến môi trường.

Tại chợ Nổi Cái Răng, chương trình thí điểm phân loại rác thải tại nguồn và thiết lập hệ thống thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình sống cố định trên sông đã được thử nghiệm. Chung tay hưởng ứng chương trình, các hộ gia đình sinh sống tại đây đã chủ động phân loại để tận dụng tái chế rác; lượng rác còn lại được thu gom hàng ngày và đưa vào hệ thống vận chuyển, xử lý chung của toàn thành phố. Cô Bảy – một người thu gom rác trên chợ nổi Cái Răng tâm sự: “Người dân ở đây họ hay quen tay vất rác xuống sông không hà, nhưng mình đi nói họ giữ lại rác thì họ cũng hợp tác giữ rác cho mình thu gom”. Cùng với đó, một lượng lớn vỏ dừa tại khu vực chợ Nổi được cung cấp trực tiếp tới cơ sở chế biến gia súc trên địa bàn quận để làm chất đốt. Lượng rác thu gom từ khi triển khai (từ giữa tháng 9/2022) đến giữa tháng 12/2022 là khoảng 3 tấn rác gồm rác nhựa, rác hữu cơ (vỏ dừa) và rác khác. Lượng rác thu gom qua các lần clean-up trên chợ nổi Cái Răng: 4,8 tấn rác (gồm rác nhựa, rác hữu cơ và rác khác). Mô hình áp dụng tại Cái Răng không chỉ đạt hiệu quả cao trong việc giảm lượng rác thải trực tiếp xuống sông mà còn cung cấp đầu vào hiệu quả cho hoạt động kinh tế trên địa bàn.

Tại Cồn Sơn, hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức người dân và khách du lịch về vấn đề bảo vệ môi trường và chống ô nhiễm rác thải nhựa, dự án đã đồng hành cùng cộng đồng người dân Cồn Sơn đặt điểm thu gom rác phân loại cho khu vực. Hành động này góp phần thu hồi tối đa lượng rác tái chế tại đây.

Ngoài ra, Dự án còn hỗ trợ cung cấp thông tin tuyên truyền cho người đân về rác thải nhựa qua điểm Game Zone và các bảng thông tin trên dọc tuyến đường đi. Dưới sự nỗ lực thúc đẩy hành động từ các bên thực hiện và chính quyền địa phương, người dân trên Cồn đã thực hiện tốt việc phân loại và tái sử dụng rác thải, trong đó, rác tái chế được tích lũy bán để tăng thu nhập, rác hữu cơ và thức ăn thừa được dùng cho các mô hình vườn- ao- chuồng tại khu vực, góp phần trực tiếp nâng cao hiệu quả mục tiêu của chương trình.

Ông Mai Hồng Sử, Trưởng khu vực 1 Cồn Sơn, chia sẻ: “Sau khi được tuyên truyền, vận động và thử nghiệm mô hình, người dân nơi đây đều mong muốn chuỗi thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt được thiết lập để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và phát triển Cồn Sơn thành điểm sáng du lịch thân thiện môi trường”.

Ông Sử cũng cho rằng Dự án “Vì sông Mê Kông không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ Nổi ở Cần Thơ” đã có những bước triển khai hiệu quả tại khu vực Cái Răng và Cồn Sơn, góp phần thay đổi mạnh mẽ nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường sống và thúc đẩy trực tiếp sự phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn ở địa phương.

Ông Mai Hồng Sử, Trưởng khu vực 1 Cồn Sơn, chia sẻ: “Sau khi được tuyên truyền, vận động và thử nghiệm mô hình, người dân nơi đây đều mong muốn chuỗi thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt được thiết lập để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và phát triển Cồn Sơn thành điểm sáng du lịch thân thiện môi trường”.

Ông Sử cũng cho rằng Dự án “Vì sông Mê Kông không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ Nổi ở Cần Thơ” đã có những bước triển khai hiệu quả tại khu vực Cái Răng và Cồn Sơn, góp phần thay đổi mạnh mẽ nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường sống và thúc đẩy trực tiếp sự phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn ở địa phương.

Explore
Drag