Skip links

[GreenHub] Tuyển Dụng Chuyên gia Tư vấn Kỹ Thuật về PGS

Dự án: “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vì sự phát triển – Pha 2 Thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự tác động-ảnh hưởng trong chuỗi giá trị nông nghiệp””

Quản lý dự án phía GreenHub:  Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Loại dịch vụ: Tư vấn bán thời gian

Khung thời gian: Năm 2019

Tóm tắt Dự án

Dự án EFD được tài trợ bởi Oxfarm Novib và quỹ GSRD và được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa Oxfarm, Trung tâm Khuyến khích Sáng kiến Xã hội (CSIP) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub). Thông qua làm việc với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) có tác động trong các chuỗi giá trị nông nghiệp và tạo ra tác động xã hội đến các nhà sản xuất quy mô nhỏ, Dự án nhằm hỗ trợ những doanh nghiệp mong muốn cải thiện công tác quản lý kinh doanh của họ, theo đuổi các phương pháp sản xuất bền vững, cải thiện giám sát chất lượng chuỗi cung ứng của họ và mong muốn sử dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm của họ.

GreenHub đảm nhận thực hiện hợp phần: “Giám sát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho chuỗi giá trị rau-củ-quả”. Hợp phần nhằm mục đích thí điểm áp dụng công nghệ tiên tiến về giám sát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm với các SMEs và các nhà sản xuất quy mô nhỏ.

Mục tiêu

Mục tiêu chính của Tư vấn là hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp để thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm theo nguyên tắc của Hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) nhằm đảm bảo chất lượng nông sản và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết quả mong đợi

  • Khoảng 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) kinh doanh trong lĩnh vực rau quả được tập huấn về quản lý chất lượng theo nguyên tắc PGS. Doanh nghiệp thấy được sự cần thiết và lợi ích của việc quản lý chất lượng sản phẩm theo chuỗi giá trị, sử dụng nguyên tắc PGS. Hỗ trợ Doanh nghiệp định hướng và thiết lập hệ thống/quy trình giám sát chất lượng sản phẩm trong tầm nhìn dài hạn.
  • 02 SMEs được hỗ trợ và đào tạo trực tiếp để thực hiện thành công việc giám sát chất lượng sản phẩm theo nguyễn tắc PGS sao cho phù hợp với mục tiêu và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp.

Yêu cầu đối với Tư vấn

– Chuyên gia về nông nghiệp, ưu tiên chuyên ngành liên quan đến thực vật;

– Có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về sản xuất rau quả;

– Chuyên gia về quản lý chất lượng có sự tham gia PGS;

– Trên 10 năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng trong lĩnh vực rau quả;

– Trên 10 năm kinh nghiệm về đào tạo, tập huấn và tăng cường năng lực đặc biệt là cho nông dân;

– Kinh nghiệm làm việc với các dự án phi chính phủ.

– Nhiệt tình với công việc, tinh thần trách nhiệm cao đối với yêu cầu đầu ra của dự án.

– Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho doanh nghiệp khi được yêu cầu (linh động về thời gian)

– Cam kết hoàn thành các nhiệm vụ thuộc TOR đúng thời hạn với sự nỗ lực cao nhất.

Yêu cầu về Hồ sơ ứng tuyển

1. Lý lịch công tác và nghiên cứu khoa học.

2. Đề cương tài liệu tập huấn/hướng dẫn quản lý chất lượng theo nguyên tắc PGS

3. Dự toán kinh phí dịch vụ (Theo khung thời gian và hoạt động trong phụ lục đính kèm.

Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ qua email tới địa chỉ [email protected]  muộn nhất vào ngày 10 tháng 3 năm 2019. Để được trợ giúp, xin vui lòng liên hệ chị Minh qua email [email protected]

► T.O.R CHI TIẾT: http://bit.ly/TOR_Chuyengiatuvan

Explore
Drag