Skip links

[GreenHub] Tuyển Dụng Tư vấn Cung cấp Dịch vụ Ứng dụng CNTT trong Quản lý chất lượng & Truy xuất nguồn gốc

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tư vấn kỹ thuật cho GreenHub nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp thiết lập và áp dụng hệ thống công nghệ giám sát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong khuôn khổ Dự án Doanh nghiệp vì sự phát triển (EFD)

Dự án: “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vì sự phát triển – Pha 2, Thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự tác động-ảnh hưởng trong chuỗi giá trị nông nghiệp”

Quản lý dự án phía GreenHub:  Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Loại dịch vụ: Tư vấn bán thời gian, cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc rau & hoa quả.

Khung thời gian: Năm 2019

Tóm tắt Dự án

Dự án EFD được tài trợ bởi Oxfarm Novib và quỹ GSRD và được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa Oxfarm, Trung tâm Khuyến khích Sáng kiến Xã hội (CSIP) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub). Thông qua làm việc với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) có tác động trong các chuỗi giá trị nông nghiệp và tạo ra tác động xã hội đến các nhà sản xuất quy mô nhỏ, Dự án nhằm hỗ trợ những doanh nghiệp mong muốn cải thiện công tác quản lý kinh doanh của họ, theo đuổi các phương pháp sản xuất bền vững, cải thiện giám sát chất lượng chuỗi cung ứng của họ và mong muốn sử dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm của họ.

GreenHub đảm nhận thực hiện hợp phần: “Quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi giá trị rau-củ-quả”. Hợp phần nhằm mục đích thí điểm áp dụng công nghệ về giám sát chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhà sản xuất quy mô nhỏ.

Mục tiêu

Mục tiêu chính là hỗ trợ các SMEs thiết lập và áp dụng công cụ IT trong quản lý chất lượng nông sản theo nguyên tắc đảm bảo có sự tham gia (PGS) và minh bạch truy xuất nguồn gốc, nhằm đảm bảo chất lượng nông sản và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết quả mong đợi

  • Khoảng 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) kinh doanh trong lĩnh vực rau & hoa quả được giới thiệu/tập huấn về công cụ IT trong giám sát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Doanh nghiệp thấy được sự cần thiết và lợi ích của việc giám sát chất lượng sản phẩm theo chuỗi giá trị, sử dụng công nghệ. Hỗ trợ Doanh nghiệp định hướng và thiết lập hệ thống/quy trình giám sát chất lượng sản phẩm trong tầm nhìn dài hạn.
  • 02 SMEs được hỗ trợ và đào tạo trực tiếp để thiết lập được và áp dụngthành cônghệ thống giám sát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm phù hợp với mục tiêu và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp. Hệ thống giám sát chất lượng được xây dưng theo nguyên tắc Hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS). Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông minh, chính xác và dễ sử dụng, đảm bảo sự minh bạch và sự tuân thủ nghiêm nhặt quy trình sản xuất.

Yêu cầu đối với nhà cung cấp

– Đã và đang cung cấp công cụ quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các doanh nghiệp/cá nhân kinh doanh về nông sản.

– Có năng lực thiết lập hệ thống công nghệ giám sát chất lượng sản phẩm theo nguyên tắc của Hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS).

– Kinh nghiệm làm việc với các dự án phi chính phủ.

– Cam kết sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật kịp thời và lâu dài cho Doanh nghiệp trong suốt quá trình thiết lập và áp dụng hệ thống hoặc khi được yêu cầu (linh động về thời gian)

– Cam kết liên tục cập nhật và nâng cấp chất lượng hệ thống sao cho phù hợp với quá trình phát triển sản phẩm của Doanh nghiệp.

– Nhiệt tình với công việc, tinh thần trách nhiệm cao đối với yêu cầu đầu ra của dự án.

– Cam kết hoàn thành các nhiệm vụ thuộc TOR đúng thời hạn với sự nỗ lực cao nhất.

Yêu cầu về Hồ sơ ứng tuyển

1. Hồ sơ năng lực nhà cung cấp (Giới thiệu chung, mạng lưới khách hàng/đối tác, vv.,)

2. CV người đại diện nhà cung cấp

3. Tài khoản Demo dùng thử trong hệ thống của nhà cung cấp.

4. Bảng tổng hợp thông tin dịch vụ (Phụ lục 2 đính kèm)

Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển Các quý nhà cung cấp dịch vụ quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ qua email tới địa chỉ [email protected]  muộn nhất vào ngày 10 tháng 3 năm 2019. Để được trợ giúp, xin vui lòng liên hệ chị Minh qua email [email protected]

► T.O.R CHI TIẾT: http://bit.ly/TOR_TuvanCungcapDichvu

Explore
Drag