Skip links

Tuyển dụng cán bộ truyền thông

JD chi tiết: https://bit.ly/3eGWaw5 Link điền thông tin: https://bit.ly/3gioCoB

Thời gian ứng tuyển: 18/10/2022 – 19/11/2022

SĐT liên hệ : 02462926764

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Truyền thông tổ chức

· Xây dựng kế hoạch truyền thông cho tổ chức theo quý và tháng

· Cập nhật và hướng dẫn các chuẩn mực về nhận diện thương hiệu và truyền thông và đảm bảo cho áp dụng tại văn phòng

· Quản lý website của tổ chức và các công cụ truyền thông khác

· Xây dựng các tài liệu truyền thông của tổ chức

· Quản lý và thúc đẩy hợp tác quan hệ báo chí;

· Tổ chức các sự kiện truyền thông; chiến dịch truyền thông của GreenHub;

Truyền thông dự án

· Xây dựng kế hoạch truyền thông cho dự án theo quý và tháng của dự án

· Cập nhật và hướng dẫn các chuẩn mực về nhận diện thương hiệu cho dự án và tính của nhà tài trợ trên các tài liệu truyền thông, kênh thông tin và truyền thông

· Tổ chức các hoạt động truyền thông theo từng dự án

YÊU CẦU

Kỹ năng về Kỹ thuật:

· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing hoặc các ngành liên quan khác;

· Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các hoạt động truyền thông quảng cáo, tổ chức sự kiện; có kinh nghiệm truyền thông trong lĩnh vực phát triển, truyền thông nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề xã hội là một lợi thế;

Phẩm chất cá nhân cần có:

· Kỹ năng tạo điều kiện, giao tiếp và hợp tác mạnh mẽ

· Kỹ năng làm việc nhóm tốt

· Kỹ năng truyền thông xã hội tốt

· Kỹ năng kết nối tốt với các bên liên quan khác nhau (NGO, chính phủ, v.v.)

· Nhiệt tình, trung thực và đáng tin cậy

Explore
Drag