Skip links

Tuyển dụng Điều phối viên Truyền thông

Ở đây chúng tớ có bánh Trung thu nhân… Nhân cơ hội này bạn ứng tuyển tại GreenHub ngay nhé!

👉 JD vị trí điều phối truyền thông: https://greenhub.org.vn/…/2023/09/JD-DPV-Truyenthong.pdf

🔔Khi gia nhập gia đình GreenHub, bạn có trách nhiệm thực hiện điều phối viên truyền thông thực hiện truyền thông chung cho tổ chức và cho các dự án được phân công, cụ thể như sau:

🔶 Đối với Tổ chức:

– Xây dựng kế hoạch truyền thông cho Tổ chức theo quý và tháng

– Cập nhật và hướng dẫn các chuẩn mực về nhận diện thương hiệu và truyền thông đảm bảo cho áp dụng tại văn phòng

– Quản lý website của tổ chức và các công cụ truyền thông khác

– Xây dựng, cập nhật các tài liệu truyền thông của tổ chức

– Quản lý và thúc đẩy hợp tác quan hệ báo chí

– Tổ chức các sự kiện truyền thông; chiến dịch truyền thông của GreenHub

🔶 Đối với Dự án/Chương trình được phân công:

– Xây dựng kế hoạch truyền thông cho Dự án/ Chương trình theo quý và tháng;

– Cập nhật và hướng dẫn các chuẩn mực về nhận diện thương hiệu và thông tin nhà tài trợ cho Dự án/ Chương trình

– Xây dựng, thực hiện và cập nhật các tài liệu truyền thông, báo cáo của Dự án/ Chương trình;

– Tổ chức phân công, giám sát thực hiện kế hoạch truyền thông của các Dự án/ Chương trình

🔔 MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐIỀU PHỐI CHẤT CỦA CHÚNG TỚ:

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing hoặc các

ngành liên quan khác;

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các hoạt động truyền thông

quảng cáo, tổ chức sự kiện; có kinh nghiệm truyền thông trong lĩnh vực phát triển,

truyền thông nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề xã hội là một lợi thế;

– Kỹ năng truyền thông xã hội tốt

– Kỹ năng kết nối tốt với các bên liên quan khác nhau (NGO, chính phủ, v.v.)

– Có khả năng lên ý tưởng, viết bài, biên tập và xử lý tin bài tốt với trách nhiệm cao;

– Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe (Photoshop, Illustrator,

Premiere), Canva,… là một lợi thế;

– Có kỹ năng quay phim, chụp ảnh và chỉnh sửa tốt;

– Kỹ năng đọc / viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt

– Có thể đi công tác ngoại tỉnh theo yêu cầu của các Dự án/ Chương trình.

👉 Bạn hãy gửi hồ sơ về địa chỉ email: [email protected]

👉 Với tiêu đề: Ứng tuyển vị trí Điều phối viên truyền thông – Họ và tên

Hồ sơ bao gồm:

– CV (tiếng Anh/ tiếng Việt) nêu rõ năng lực và kinh nghiệm;

– Thư ngỏ giới thiệu bản thân, sự quan tâm và sự phù hợp với vị trí ứng tuyển.

👉 Thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển: Từ ngày 15/09/2023 – 10/10/2023

📌 GreenHub đang dang cánh tay để sẵn sàng chào đón thành viên mới rồi đây!

Explore
Drag