Skip links

Tuyển dụng Điều phối viên Chương trình

Hiện tại, GreenHub là một trong những đối tác của Chemonics International cho dự án Việt Nam Hành động chống ô nhiễm nhựa (Vietnam Action Against Plastic Pollution – VAAPP) do USAID tài trợ. Dự án nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương tại nguồn ở Việt Nam thông qua các phương pháp tiếp cận chiến lược như thúc đẩy việc thực hiện các chính sách dựa trên dữ liệu, tăng cường chia sẻ và học hỏi kiến thức giữa các bên liên quan, cung cấp chuyên môn kỹ thuật, phát triển công nghệ đồng thời xây dựng năng lực của chính quyền địa phương và cộng đồng để quản lý chất thải tại nguồn để ngăn chặn ô nhiễm nhựa ở các đại dương.

Trước sự nhân rộng “phình to” của các dự án tại GreenHub, chúng mình tìm kiếm một Điều phối viên Chương trình. Nếu bạn có một tình yêu với môi trường, mong muốn hành động giảm thiểu rác thải nhựa và đồng hành với VAAPP của GreenHub thì đừng quên ứng tuyển để chúng ta thành “một nhà” nhé!

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Cùng với Quản lý dự án thực hiện các hoạt động thuộc Việt Nam Hành động chống ô nhiễm nhựa (VAAPP)
  • Quản trị và điều phối dự án
  • Lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và báo cáo dự án
  • Quản lý truyền thông và chuyên môn
  • Xây dựng và duy trì quan hệ với đối tác

YÊU CẦU

  • Bằng Cử nhân về khoa học, môi trường, xã hội, giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan trở lên, ưu tiên bằng Thạc sĩ về khoa học, môi trường, xã hội, giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan.
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường, phát triển hoặc công việc liên quan
  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
  • Có niềm đam mê sâu sắc đối với bảo vệ môi trường

—————

Để ứng tuyển, vui lòng:

Explore
Drag