Skip links

Vì sông Mê Kông không rác – Khảo sát chuỗi tái chế nhựa tại Cần Thơ (Phần 5)

Trong cuộc sống sinh hoạt, chúng ta gặp rất nhiều sản phẩm nhựa như cốc nhựa, chai nhựa, thìa nhựa … Mỗi sản phẩm sẽ được phân loại vào nhiều dạng nhựa khác nhau.

Cụ thể, như các thành phố khác, tại Cần Thơ nhựa phế liệu được phân thành các loại chính sau:

Một điểm đặc biệt tại Cần Thơ, đó là một số túi nhựa cũng được thu gom và mua bán.

—-

Dự án do Công ty TNHH Dow Chemical Vietnam (Dow Việt Nam) tài trợ và được thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD) với sự hỗ trợ và đồng hành của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Cần Thơ, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Cần Thơ.

Explore
Drag