Skip links

Vịnh Xanh – USAID

Tên dự án:
Hướng đến các thành phố kiểu mẫu về quản lý rác thải ở khu vực ven biển phía bắc Việt Nam
Địa điểm:
Quần đảo Cát Bà, Thành phố Hải Phòng, và Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Thời gian:
24 tháng (31/3/2018-31/3/2020)

Dự án nằm trong Chương Trình Tái Chế Rác Thải Đô Thị (MWRP) được tài trợ bởi Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Tập Đoàn Sáng Tạo Phát Triển (DIG). Dự án sẽ được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa Tổ chức điều phối chính là Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và các đối tác cùng tham gia, Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản bền vững (ICAFIS) và tổ chức Paciffic Environment.
Mục tiêu chính của dự án là giảm ô nhiễm nhựa trên biển và hướng đến các thành phố kiểu mẫu về quản lý rác thải tại các khu vực dự án. Dự án nhằm loại bỏ nguồn phao xốp gây ô nhiễm chính ở Quần đảo Cát Bà và Vịnh Hạ Long thông qua nghiên cứu và thí điểm các giải pháp thân thiện môi trường cho vấn đề rác phao xốp trong các công trình nổi ở các khu nuôi thuỷ sản lồng bè. Cộng đồng tại khu vực dự án sẽ được đào tạo và hỗ trợ thực hiện các biện pháp giảm thiểu và quản lý rác thải tốt nhất. Một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, và các cuộc khảo sát rác thải biển sẽ hỗ trợ dự án tăng cường sự tham gia của cộng đồng, trong việc giảm ô nhiễm nhựa trên biển và tái chế. Chính quyền địa phương tại Cát Bà và Hạ Long cũng sẽ tham gia dự án trong việc vận động chính sách và thúc đẩy thực hiện kế hoạch hành động nhằm giảm rác thải biển trên địa bàn.

Các hoạt động:

  • Khảo sát, nghiên cứu, thí điểm và thực hiện các giải pháp thân thiện với môi trường cho vấn đề rác phao xốp trong các khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản.
  • Dự án sẽ tiến hành khảo sát  rác thải biển tại các khu vực dự án, ghi lại các nguồn chất thải nhựa từ đất liền và biển gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp.
  • Dự án sẽ tổ chức hội thảo tập huấn không rác thải cho các bên liên quan tại thành phố Hạ Long.
  • Dự án sẽ thiết kế và thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề ô nhiễm rác thải do phao xốp, thúc đẩy thói quen tái chế, và khuyến khích thanh thiếu niên và các tình nguyện viên tại địa phương tham gia các sự kiện làm sạch bờ biển.
Explore
Drag