Skip links

VNZW – Cát Bà

Tên dự án:
Xây dựng phong trào không-rác-thải thông qua các tỉnh duyên hải
Chiến lược 1:
Thí điểm xây dựng mô hình không rác thải tại các tỉnh ven biển và vùng lân cận
Địa điểm:
Cát Bà (Hải Phòng)
Thời gian:
3 năm (2019 – 2021)

Tóm tắt dự án:

Dự án thuộc Liên minh Không rác thải Việt Nam, với mục tiêu “Không rác thải” tại 5 khu vực thí điểm (Cát Bà/Hạ Long, Xuân Thuỷ, Cù Lao Chàm, Đà Nẵng và Phú Quốc). Cát Bà là một trong năm địa phương được lựa chọn để thực hiện dự án bởi đây là khu vực được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới và Chính Phủ quy hoạch làm vườn quốc gia Cát Bà. Đối mặt với tình hình ô nhiễm rác thải nhựa nghiêm trọng tại các bãi biển, Cát Bà cần cấp thiết khởi động dự án nhằm giảm thiểu rác thải để bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái trong khu vực.

Mục tiêu cụ thể của dự án là trong vòng 3 năm, mô hình thí điểm tại Cát Bà và Hạ Long cắt giảm được 25% lượng rác thải tại địa phương bằng các phương pháp giảm thiểu rác. Các phương pháp này được xây dựng và triển khai bởi các NGOs trong Liên minh không rác thải Việt Nam, phối hợp cùng chính quyền địa phương và sự tham gia của các đối tượng mục tiêu.

Kết quả #1: Phát triển dự án giảm thiểu rác thải nhựa và áp dụng thí điểm tới đối tượng mục tiêu

Hoạt động #1: Phối hợp với các đối tác để phát triển kế hạoch nhằm giảm thiểu rác thải nhựa từ các đối tượng (nhà hàng, khách sạn, chợ).

  • Khảo sát tình hình sử dụng nhựa dùng 1 lần tại các nhà hàng, khách sạn và chợ thuộc Huyện Cát Hải.
  • Phối hợp cùng chính quyền huyện Cát Hải tổ chức đối thoại với người dân nhằm chia sẻ kết của khảo sát và tư vấn biện pháp hạn chế sử dụng nhựa một lần với các đối tượng trong thị trấn Cát Bà.

Hoạt động #2: Áp dụng thí điểm biện pháp giảm thiểu nhựa dùng một lần

  • Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong việc hạn chế tiêu thụ đồ dùng nhựa một lần. Thông qua loa phát thanh, các buổi tuyên truyền tại các xã và thị trấn nhằm phổ biến các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa. 
  • Áp dụng các biện pháp quản lý rác thải (phân loại rác, làm chất tẩy rửa sinh học từ rác hữu cơ) tại chợ (Mục tiêu trong năm đầu giảm thiểu 5% lượng rác thải. Mục tiêu tăng lên 20% trong năm hai).
  • Hỗ trợ thí điểm các vật liệu thay thế cho nhựa dùng một lần. Cung cấp túi dùng nhiều lần cho phụ nữ. Hỗ trợ thay thế ống hút nhựa cho một số đối tượng (nhà hàng, khách sạn) tại thị trấn Cát Bà.

Kết quả #2: Tăng cường hợp tác giữa GreenHub và chính quyền huyện Cát Hải nhằm giảm thiểu nhựa dùng một lần và dừng sử dụng các sản phẩm nhựa 1 lần tại Cát Bà.

Hoạt động #1: 1 cuộc họp với Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải nhằm thảo luận biện  pháp hỗ trợ chính quyền địa phương trong quản lý nhựa dùng một lần.

Hoạt động #2: Gặp mặt các công ty lữ hành, dịch vụ di lịch (nhà hàng, khách sạn) và Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải về việc giảm thiểu nhựa dùng một lần, trưng bày tái chế nhựa (kết hợp với sự kiện của VUSTA).

Explore
Drag