Skip links

Cùng huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chung tay giảm rác

Sáng ngày 23/04, Huyện Đoàn Hòa Vang đã phối hợp với GreenHub và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức Hội thảo phổ biến quy định phân loại rác thải tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 và tập huấn kỹ năng truyền thông môi trường.

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 120 đoàn viên thanh niên. Từ hội thảo, những kiến thức đã tích lũy về ô nhiễm rác, phân loại rác và truyền thông môi trường, đoàn viên thanh niên huyện Hòa Vang sẽ chủ động triển khai các hoạt động truyền thông sáng tạo, nhằm lan tỏa tinh thần sống xanh, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Có thể là hình ảnh về 11 người, đồ chơi trẻ em và văn bản

Cùng ngày 23/04, Huyện Đoàn Hòa Vang tiếp tục phối hợp với GreenHub triển khai buổi tập huấn Phân loại và Xử lý rác thực phẩm tại thôn Quá Giáng 1, xã Hòa Phước, Hòa Vang. Buổi tập huấn nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ có sự tham gia cộng đồng (COAC) – đơn vị hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật liên quan đến ủ rác thực phẩm, Công ty Cổ phần CPART – đơn vị tài trợ một số dụng cụ ủ rác.

Tại đây, đại diện 30 hộ gia đình đầu tiên đã được tập huấn cách thức phân loại và xử lý rác thực phẩm tại hộ gia đình, sau đó, tham quan, hướng dẫn trực tiếp tại 01 hộ thí điểm. Để hỗ trợ cho quá trình triển khai mô hình, dự án LSPP và CPART đã trao tặng đại diện 30 hộ gia đình tài liệu, men vi sinh, nắp hố ủ.

Các hoạt động đã được triển khai thuộc chuỗi các hoạt động mà GreenHub phối hợp với Huyện Đoàn Hòa Vang, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ thực hiện, nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng, triển khai mô hình phân loại rác thải, thúc đẩy giảm thiểu rác thải nhựa.

———

Bài viết nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) được tài trợ bởi USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” thực hiện bởi GreenHub cùng 03 đối tác (ISPONRE, HUPH-VOHUN, GIMASYS).

Explore
Drag