Skip links

Hành động giảm thiểu rác thải nhựa – Chung tay xây dựng một Phú Yên xanh sạch đẹp

– Mục tiêu trong kế hoạch số 78/KH-UBND

Triển khai chương trình hành động 08/CTr của tỉnh Phú Yên hướng tới là một điểm đến Xanh – Sạch – Đẹp cho không chỉ người dân mà còn cả khách du lịch. Để góp phần hiện thực hoá hành trình đó GreenHub cùng tổ chức Pacific Environment Việt Nam đã triển khai dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thực hành Không rác” nhằm thí điểm và thực thi các giải pháp giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa tại Phú Yên.

Bà Quách Thị Xuân – Giám đốc khu vực Pacific Environment Việt Nam khẳng định: “Chung tay cùng chúng tôi thực hiện thành công kế hoạch số 78/KH-UBND tỉnh Phú Yên trở thành một điểm đến Xanh – Sạch – Đẹp. Để hiện thực hoá điều đó trước tiên Phú Yên sẽ là tỉnh đầu tiên có lộ trình giảm rác nhựa được ban hành bởi UBND tỉnh.”

Hội thảo ra mắt dự án: “Giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thực hành Không rác” có sự tham gia của Giám đốc GreenHub, Giám đốc khu vực Tổ chức Pacific Environment Việt Nam, Đại diện chi cục Bảo vệ Môi trường và các đơn vị có liên quan bao gồm đại diện các nhà hàng, khách sạn, trường học,… trên địa bàn phường 7 thành phố Tuy Hoà, minh chứng cho sự đồng lòng của tất cả các đơn vị tại thành phố, hướng đến duy trì môi trường tại Phú Yên.

Thông qua Hội thảo ra mắt dự án, GreenHub cũng đã báo cáo các kết quả của các hoạt động bước đầu trong hành trình thực thi các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa tại Phú Yên, bao gồm kết quả hoạt động kiểm toán rác tại phường 7, khảo sát KAP tại thành phố Hội An.

Cũng nằm trong khuôn khổ của Hội thảo, đại diện các bên liên quan bao gồm nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, trường học,… tại các huyện và thành phố Tuy Hoà, đã đưa ra đề xuất các đơn vị bao gồm 3 nhà hàng khách sạn, 3 quán cà phê, 3 siêu thị, chợ, 3 cơ quan, và 5 trường học tại địa phương mình nhằm thí điểm các mô hình thực hành không rác. Qua đó nhóm dự án đã thu thập được các ý kiến đề xuất vô cùng hữu ích phục vụ cho việc lựa chọn các đơn vị thí điểm thực hành Không rác sau này.

—————-

Hội thảo ra mắt dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa thông qua Thực hành Không rác” là hoạt động nằm trong chương trình “Giảm thiểu rác thải nhựa thông qua Thực hành Không rác” được thực hiện bởi GreenHub, tài trợ bởi Tổ chức Pacific Environment Việt Nam.

Explore
Drag