Skip links

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) – Vị trí của nhóm thu gom phi chính thức – Cơ hội của Phú Yên

Các chị em thu gom phi chính thức tại tỉnh Phú Yên đã có cơ hội lắng nghe sự chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ Bà Nguyễn Thị Hoài Linh – Giám đốc Tổ chức ENDA Việt Nam, về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và tiềm năng kinh tế đối với hoạt động thu gom rác tái chế qua hội thảo vào ngày 03/07 vừa qua.

Hội thảo tổ chức nhằm truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò của nhóm thu gom phi chính thức trong hệ thống quản lý rác thải của tỉnh Phú Yên, chia sẻ thông tin về vai trò của nghề thu gom trong bối cảnh thực hiện Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và Thảo luận xây dựng kế hoạch thành lập và phát triển Hợp tác xã (HTX) thu gom rác tái chế tại Phú Yên.

Phát biểu tại Hội thảo Giám đốc Tổ chức ENDA Việt Nam Bà Nguyễn Thị Hoài Linh chia sẻ: “Phú Yên đang đứng trước cơ hội rất lớn trong bối cảnh Hệ thống EPR. Những chị em thu gom phi chính thức phải thấy được vị trí của mình trong luật (EPR) thì mới làm tốt được nhiệm vụ của mình trong đó, chúng ta tham gia không chỉ để kiếm thêm tiền, mà còn để lời nói của người thu gom có trọng lượng, có sức ảnh hưởng hơn trong hệ thống quản lý chất thải rắn tại Phú Yên”.

Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện Chi cục Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Phú Yên. Ông Huỳnh Huy Việt – Trưởng phòng Hành chính chi cục Bảo vệ Môi trường phát biểu: “Phải thừa nhận Phú Yên đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Nhưng để nắm bắt được cơ hội đó còn cần rất nhiều sự cố gắng, nỗ lực từ cả địa phương lẫn các tổ chức như GreenHub, để hỗ trợ các chị em chuẩn bị các kinh nghiệm, kiến thức sẵn sàng cho một sự thay đổi lớn trước hệ thống luật EPR mới này”.

Ngoài ra còn có Hội Phụ nữ tỉnh Phú Yên chia sẻ: “Các hoạt động tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh mong muốn Phụ nữ thu gom được xã hội công nhận, mọi người sẽ có cái nhìn khác về vai trò của họ trong chuỗi tái chế rác thải nhựa cùng những đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường”.


Hội thảo “Chia sẻ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và tiềm năng kinh tế đối với hoạt động thu gom rác tái chế” là một hoạt động nằm trong dự án “Phú Yên thực hành Không rác”, được thực hiện bởi GreenHub và tài trợ bởi Viện Phát triển Môi trường và Năng lượng (IDE-E).

Explore
Drag