Skip links

E-motion – EP 11 – Du lịch bền vững

Du lịch bền vững đang trở thành một trào lưu thịnh hành, thể hiện sự tiến bộ và định hình xu hướng du lịch trong tương lai.

Khái niệm về du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch thân thiện với môi trường,… không còn xa lạ với chúng ta, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng và đủ về xu hướng du lịch này.

Trong số 11 của E-motion, chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện về những khía cạnh trong du lịch bền vững, làm thế nào để mỗi chuyến đi của chúng ta bền vững hơn, và tư duy phát triển bền vững cho những người tổ chức du lịch.

Explore
Drag