Skip links

E-motion – EP 17 – Bền vững “này”, bền vững “nọ”

Phát triển bền vững đang trở thành một cụm từ thông dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nó được sử dụng nhiều đến nỗi định nghĩa về nó không còn rõ ràng nữa. Dường như bất kỳ một thương hiệu nào cũng đang “bền vững”, bất kể những tác động của họ đến môi trường và con người. Trong số podcast ngày hôm nay, cùng E-motion tìm hiểu xem cụm từ “bền vững” đang bị lạm dụng như thế nào trong bối cảnh kinh doanh hiện nay nhé!

Explore
Drag