Skip links

E-motion – EP 5 – Ngày Trái Đất 2022: Invest In Our Planet

Bắt đầu từ năm 1970, Ngày Trái Đất được tổ chức trên toàn thế giới vào ngày 22/4 hàng năm nhằm khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

Bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến môi trường có phần cải thiện hơn, song tình trạng của Trái Đất vẫn còn nhiều “đau ốm”. Đây là lúc để kêu gọi mỗi con người sống trên Trái Đất đều cần “đầu tư sức khỏe” cho nó nhiều hơn. Nhận thấy được vấn đề đó, Ngày Trái Đất 2022 đã quay lại với chủ đề “Đầu tư vào hành tinh của chúng ta”.

Chủ đề năm nay có ý nghĩa gì? Ai là những nhà đầu tư? Chúng ta đầu tư như thế nào? Hãy cùng khám phá trong số podcast ngày hôm nay với chủ đề “Ngày Trái Đất 2022 – Đầu tư vào hành tinh của chúng ta” nhé.

Explore
Drag