Skip links

Hội thảo nâng cao năng lực Nghiên cứu Khoa học nhằm thúc đẩy các hành động giảm thiểu rác thải nhựa

Ngày 8/5-10/5, GreenHub vinh dự là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật hội thảo Nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học nhằm thúc đẩy các hành động giảm thiểu rác thải nhựa.

Sự kiện có sự tham dự của các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế như Our Sea of East Asia (OSEAN), Quản lý Môi trường biển Đông Á (PEMSEA), Indonesia Waste Platform, Philippines International Coastal CleanUp, cùng đại diện của các tổ chức lớn trong nước về giảm thiểu rác thải nhựa. Buổi hội thảo đã đem tới những hoạt động như:

  • Kết nối người tham gia với nhau, với mục tiêu của hội thảo và với chủ đề “Quản lý Rác thải biển và Ô nhiễm nhựa”
  • Thảo luận nhóm về “Xây dựng Hệ sinh thái các bên liên quan trong việc giảm thiểu rác thải biển và ô nhiễm nhựa”
  • Những bài chia sẻ của các chuyên gia trong và ngoài nước về Khảo sát, giám sát Rác thải Biển áp dụng Phương pháp tiếp cận Khoa học Công dân
  • Thảo luận bàn tròn: Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho các hoạt động giảm rác thải biển và ô nhiễm nhựa

Có thể là hình ảnh về 5 người

Buổi hội thảo đã kiến tạo một cộng đồng khoa học và đóng góp những phương pháp giám sát rác thải biển và bài học thực tế từ bạn bè quốc để để đẩy mạnh giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam.

Có thể là hình ảnh về 15 người

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'NGÂN'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản

#MarineDebris#WasteManagement#OSEAN#PEMSEA#Philippines_ICC#IWP#GreenHub

Explore
Drag