Skip links

HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN VỊNH XANH ĐỂ TIẾP NỐI CON ĐƯỜNG VÌ BIỂN XANH

Sáng nay, ngày 25/09/2020, hội thảo “Quản lý rác thải nhựa đại dương hướng tới bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sống của các loài thủy hải sản” đã được tổ chức.

Ngoài sự trao đổi các số liệu, hình ảnh thực tế về rác thải nhựa, hội thảo chú trọng vào giải pháp thực tế đã được áp dụng và mang lại hiệu quả tại Việt Nam như giải pháp sơn Line-X tại Hạ Long, giải pháp xử lý nhựa thành dầu tại Hải Phòng. Bên cạnh đó, Hội thảo còn quan tâm đến con đường tương lai, chung tay giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ của IUCN và Tổng cục Thủy sản về hợp tác về bảo tồn và phát triển các nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2020-2025.

Hội thảo là cơ hội để các bên tham gia, các Đại biểu có cơ hội nhìn toàn cảnh về tình trạng rác nhựa tại Việt Nam cũng như các phương án xử lý hiện có. Ngoài ra, các đại biểu cũng có cơ hội tham quan thực tế mô hình phao phủ sơn Line-X đang được áp dụng tại tỉnh Quảng Ninh.

Các đơn vị tổ chức, Tổng cục Thủy sản (TCTS) phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) xin hứa đây sẽ chỉ là khởi đầu cho rất nhiều hoạt động thực tế và có ý nghĩa trong tương lai.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại diện các tổ chức quốc tế và phi chính phủ.

Explore
Drag