Skip links

Hội thảo trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ môi trường, các giải pháp huy động các nguồn lực bảo vệ môi trường ở địa phương

Ngày 15/4, đoàn đại biểu từ Đà Nẵng gồm lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Bảo vệ Môi trường, đại diện lãnh đạo các quận cùng các đối tác là Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh (GreenHub), Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) và Chương trình toàn cầu Thành phố Xanh, Đại dương xanh (CCBO) đã tổ chức buổi Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về Bảo vệ môi trường, các giải pháp huy động các nguồn lực bảo vệ môi trường ở địa phương.

Cụ thể, tại hội thảo, đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường TP Đà Nẵng đã giới thiệu đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” và chia sẻ nhu cầu huy động nguồn lực hỗ trợ cho Đề án. Song song với đó, hội thảo cũng tiến hành rà soát tiến độ cụ thể và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới của các dự án, chương trình đang thực hiện trên địa bàn Đà Nẵng bao gồm:

  • Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ nguồn nước” (CECR)
  • Dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa và các giải pháp địa phương” (GreenHub)
  • Chương trình “Thành phố sạch – Đại dương xanh” (CCBO)
  • Các mô hình phân loại rác tại cộng đồng (Live&Learn)

Hội thảo kết thúc đã giúp Đà Nẵng bày tỏ những dự định của mình về xây dựng thành phố môi trường trong thời gian tới đồng thời cung cấp thông tin về tiến độ, những điều đã đạt được và những kế hoạch trong tương lai của các dự án thuộc CECR, GreenHub, CCBO và Live&Learn, hứa hẹn góp phần tăng sự hiệu quả cho đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” trong tương lai.


Explore
Drag