Skip links

KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ – THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ RÁC THẢI NHỰA

Link khảo sát: https://racthainhua.limequery.com/232112?lang=vi

Với mục đích triển khai sáng kiến “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương”, chúng tôi mong muốn các anh/chị chia sẻ kiến thức, thái độ và thực hành của anh/chị liên quan tới rác thải nhựa.

Xin anh/chị vui lòng dành khoảng 15 phút quý báu để đọc và trả lời bảng câu hỏi này. Những ý kiến quý báu của anh/chị góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường nói chung và giảm thiểu rác thải nhựa nói riêng.

Thông tin anh/chị cung cấp trong khảo sát này sẽ được bảo mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ anh/chị.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới khảo sát này, anh/chị vui lòng liên hệ với cán bộ hỗ trợ:

Ths. Vũ Đức Thảo

Điện thoại: 0972.891.771

Email: [email protected]

Explore
Drag