Skip links

Thực hành Giảm nhựa và rác thải

Về thực hành, người dân đã có ý thức về việc phân loại rác. Tuy nhiên, việc này được đánh giá chưa tốt và có sự khác nhau giữa các tỉnh. Người dân thường sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong cuộc sống hàng ngày và chủ yếu vứt đi sau khi sử dụng. Các thực hành giảm rác thải nhựa như từ chối sử dụng, tái sử dụng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường…đã được thực hiện nhưng chưa hình thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày.

🌿 Chỉ hơn 40% số người được hỏi cho rằng mình phân loại rác ở mức “Rất tốt” và “Tốt”;

🌿 83,3% và 54,2% người được hỏi sử dụng 1-4 chiếc túi nylon và chai nhựa hàng ngày;

🌿 Dưới 10% số người được hỏi thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần như một thói quen;

🌿 Khoảng 50-70% người được hỏi có ý định thay đổi hành vi sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần

➡ Giảm thiểu rác thải nhựa và điều vô cùng cần thiết và cần sự tham gia của tất cả mọi người. Và cùng có thể nâng cao kiến thức của bản thân và gia đình, bạn bè bằng cách tham gia các hoạt động về môi trường như:

🌎Tham gia cuộc thi Hùng biện về Môi trường: GreenTalk 2021

Thông tin chi tiết: https://bit.ly/GH_Vongloai_GreenTalk2021

Link đăng ký: http://bit.ly/GreenTalk2021

💡 Tọa đàm: NHỰA VÀ ĐỜI SỐNG: Chia sẻ những vấn đề về rác thải nhựa, những ảnh hưởng của nó tới đời sống và sức khỏe con người, các diễn giả cũng sẽ chia sẻ về những hoạt động của GreenHub đang làm về lĩnh vực này.

Thông tin đăng ký: https://forms.gle/ZJtGQmd1q6phtWb87

– Thời gian: 14h-17h30, ngày 19/3/2021 (Thứ 6)

– Địa điểm: Viện Goethe, phòng Đa năng, 56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

#GreenHub #LSPP #USAID #GreenLife #WasteManagement #SustainableAgriculture #SustainableDevelopment

——-

Số liệu dựa trên kết quả khảo sát 558 đối tượng bao gồm 347 đối tượng tại 4 địa bàn dự án: Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng và Hội An và 211 đối tượng trả lời bộ câu hỏi bán cấu trúc được chia sẻ trực tuyến.

——-

Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) được tài trợ bởi USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” thực hiện bởi GreenHub cùng 03 đối tác (ISPONRE, HUPH-VOHUN, GIMASYS).

——-

Bài viết nằm trong chuyên mục Đọc Lâu Hiểu Sâu: Thay Đổi Vì Nhựa. Đọc hiểu và cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp cùng GreenHub.

Bài viết cùng chuyên mục:

🌿 Thay đổi vì nhựa #1: http://bit.ly/TDVN_1

🌿 Thay đổi vì nhựa #2: http://bit.ly/TDVN_2

🌿 Thay đổi vì nhựa #3: http://bit.ly/TDVN_3

Explore
Drag