Skip links

Siêu Sao Xanh – Hành trình 6 tháng và hơn thế nữa

Vậy là cuộc thi Siêu Sao Xanh đã chính thức được khép lại với 7 doanh nghiệp xuất sắc, tương đương với 7 ý tưởng, mô hình canh tác nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Tuy cuộc thi chỉ diễn ra trong vòng 6 tháng ngắn ngủi, nhưng những thành quả tích cực thông qua các hoạt động của 7 doanh nghiệp đều vô cùng ý nghĩa, không chỉ đối với môi trường, mà còn cải thiện đời sống của các hộ nông dân tại vùng của dự án.

GreenHub xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới nhà tài trợ Tổ chức Oxfam Novib, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, và các doanh nghiệp đã đồng hành cùng dự án Siêu Sao Xanh trong suốt 6 tháng qua.

Video tổng kết cuộc thi Siêu Sao Xanh 2021

Tuy rằng chặng đường 6 tháng của Siêu Sao Xanh đã kết thúc, nhưng chúng mình tin rằng những giá trị và tác động được tạo ra từ các doanh nghiệp sẽ được duy trì mãi mãi.

——

Thông tin cuộc thi:

CUỘC THI SIÊU SAO XANH 2021

Email: [email protected]

Web: https://sieusaoxanh.wixsite.com/home

Explore
Drag