Skip links

Tập huấn về phương pháp xây dựng đề xuất PlastiNOvation Contest

Bước vào giai đoạn Training, sáng nay, BTC cuộc thi quyết định tổ chức hoạt động đầu tiên với tên gọi “Tập Huấn Về Phương Pháp Xây Dựng Đề Xuất Plastinovation Contest”. Thông qua buổi chia sẻ này, BTC muốn hỗ trợ các đơn vị đã có các sáng kiến/ giải pháp giảm nhựa có thể chuẩn bị và trình bày ý tưởng của mình một cách hiệu quả, đồng thời cũng giúp các đơn vị tìm hiểu sâu hơn và làm rõ hơn nữa về tính thực tế của sáng kiến.

Đến với Training 1, các đội thi sẽ nhận được những quyền lợi sau:

  • Hiểu rõ hơn về biểu mẫu mà một đề xuất cần có (mà Cuộc thi quan tâm) gồm: bối cảnh xã hội, vấn đề cần giải quyết và đóng góp của giải pháp/sáng kiến.
  • Hình dung sáng kiến / giải pháp của mình dưới góc độ của một mô hình kinh doanh

Vòng training diễn ra cũng đồng nghĩa với việc chặng 2 của PlastiNOvation đã chính thức bắt đầu, chúc các đội thi sẽ học hỏi được thật nhiều kiến thức bổ ích và hoàn thành xuất sắc đề án!


Cuộc thi tìm kiếm, hỗ trợ mô hình kinh doanh về giảm nhựa – PlastiNOvation là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (Local Solutions for Plastic Pollution – LSPP) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – USAID. Cuộc thi hướng tới thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tuần hoàn thông qua việc tìm kiếm các doanh nghiệp có sáng kiến giảm rác thải nhựa sáng tạo, bền vững từ đó hỗ trợ mô hình được lựa chọn thúc đẩy phát triển, tăng tốc trong kinh doanh.

Explore
Drag